Om Birgitta

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelsen

Andra vice ordförande i Kulturnämnden

Ersättare i Övervakningsnämnden

Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott